Přejít k obsahu

Předmět Práce s vědeckými a technickými informacemi

  • Název předmětu: Práce s vědeckými a technickými informacemi  
  • Zkratka předmětu: KOS / PVTI
  • Garant předmětu: PhDr. J. Frei
  • Kredity: 1
  • Rozsah hodin: Seminář 2 hod
  • Způsob zakončení: Zápočet
  • Forma zkoušky: Kombinovaná

Anotace předmětu:

Kurz, který Vás připraví na psaní semestrálním, bakalářských nebo diplomových prací! Naučíme Vás efektivnímu vyhledávání informací, zpracování rešerší nebo citování dle normy. Provedeme Vás světem zdravotnických databází a práce s elektronickými informačními zdroji. S námi se Vám už nestane, že by Vám vyučující vrátili práci zpět jen kvůli formálním nedostatkům.

Předmět je primárně určen pro studenty Fakulty zdravotnických studií, ovšem zapsat se mohou i ostatní případní zájemci.

Pro více informací navštivte Portál ZČU.

Patička