Přejít k obsahu

Tiskové služby v době protiepidemických opatření

Tisková zařízení v UK fungují bez omezení (viz níže).

Možnosti tisku v době protiepidemických opatření:

 • přes web – po přihlášení na https://tisk.zcu.cz vložíte soubor PDF (/ Úlohy / Vložení souboru)
 • e-mailem – soubor PDF pošlete na adresu své schránky v tiskovém systému login@tisk.zcu.cz, kde login je vaše uživatelské jméno. Systém převede přiložené PDF soubory na tiskové úlohy.
 • přímý tisk z kiosků

Seznam míst, kde naleznete veřejně přístupná tisková zařízení:

 • Knihovna Bory – vstupní hala, Univerzitní 18
 • Pedagogická knihovna – 1. poschodí, před Studovnou periodik, Klatovská 51
 • CIV – helpdesk, Univerzitní 20, kiosek
 • CIV – helpdesk, Jungmannova 1 (8:00–13:00)
 • FEL – vstupní hala, Univerzitní 26, kiosek
 • FST – vstupní hala, Univerzitní 22, kiosek
 • FAV – vstupní hala, Technická 8, kiosek
 • FZS – přízemí, Husova 11
 • FPE – 1. poschodí KL202, Klatovská 51
 • Kolej Bolevecká L1, Bolevecká 30, kiosek

Možnosti bezkontaktního nabíjení JIS karty:

 • na webu https://skm.zcu.cz (/ Můj účet v menzách / ISKAM (Přihlásit) / Účet / Konta / Hlavní konto – Nabít)
 • prostřednictvím platebního terminálu (možní je jen platba platební kartou)

Umístění platebních terminálů:

 • Menza 4 – vstupní hala, Univerzitní 12
 • FEL – vstupní hala, Univerzitní 26
 • NTIS – hala u hlavního vchodu, Technická 8

Tiskové a reprografické služby pro uživatele knihovny

Uživatel tiskne své úlohy prostřednictvím centrálního tiskového systému https://tisk.zcu.cz. Tiskárny připojené do tiskového systému jsou vybaveny terminálem s velkým barevným dotykovým displejem a do něho integrovanou čtečkou JIS karet.

Úlohy je možné vkládat těmito způsoby:

 • tiskem - na centrální síťovou tiskárnu z počítačů v prostředí Orion ve studovnách či veřejných učebnách. Je možné též tisknout na centrální síťové tiskárny vytvořené v prostředí svého počítače (tisk musí být prováděn pod identitou uživatele, kterou používá v prostředí Orion počítačové sítě ZČU).
 • přes web - vložením souboru PDF nebo souboru s obrázkem na webu služby tisk.zcu.cz
 • e-mailem - posláním souboru PDF na adresu lp@tisk.zcu.cz.

Z doručené zprávy systém zpracuje jen přílohy PDF a uloží je do tiskové fronty odesilatele. Proto musí uživatel zprávu odesílat ze své univerzitní adresy.

Uživatel pak přijde k jakékoliv tiskárně zapojené do systému, na jejím terminálu se nejprve ověří svojí identifikační JIS kartou a následně pak vybere úlohu, kterou chce tisknout. Orientaci v jeho tiskových úlohách mu usnadňují náhledy jejich titulních stránek. Tiskové úlohy (vytištěné i nevytištěné) jsou uchovány 14 dní.

Před zahájením vlastního tisku uživatel určuje plátce tisku.

 • pro zaměstnance je to některé z jeho pracovišť anebo jeho JIS karta (např. pro tisky soukromé povahy).
 • pro studenta je to jeho JIS karta, případně i pracoviště, které mu povolilo tisk na svůj účet.

Při tisku hrazeného JIS kartou je cena tisku odečtena z kreditu na účtu ISKaM. Před zahájením tisku nebo kopírování proto musí mít uživatel na účtu dostatečný zůstatek (min. 50 Kč). Vložit kredit je možné u výpůjčního pultu ve studovnách UK, na operátorských pracovištích HelpDesk a v Menze.

Informace o aktuálních cenách za tiskové a reprografické služby jsou uvedeny v ceníku.

Knihovna Bory

Volný výběr a studovny v areálu Bory: barevný a černobílý tisk, barevné a černobílé kopírování a skenování (max. formát A3) prostřednictvím centrálního tiskového systému nebo za hotovost; možnost dobití JIS karty.

Filozofická a právnická knihovna

Volný výběr a studovna periodik v sadech Pětatřicátníků: barevný a černobílý tisk, barevné a černobílé kopírování a skenování (max. formát A3) prostřednictvím centrálního tiskového systému.
Výpůjční protokol v sadech Pětatřicátníků: černobílý tisk a černobílé kopírování prostřednictvím centrálního tiskového systému nebo za hotovost; možnost dobití JIS karty.

Pedagogická knihovna

Volný výběr a studovna Klatovská: barevný a černobílý tisk, barevné a černobílé kopírování a skenování (max. formát A3) prostřednictvím centrálního tiskového systému; možnost dobití JIS karty.
Studovna Veleslavínova: barevný a černobílý tisk, barevné a černobílé kopírování a skenování (max. formát A3) prostřednictvím centrálního tiskového systému; možnost dobití JIS karty.

Knihovna zdravotnických studií

Volný výběr a studovna Sedláčkova: černobílý tisk (max. formát A4) a černobílé kopírování (max. formát A3) prostřednictvím centrálního tiskového systému nebo za hotovost; možnost dobití JIS karty.

Ekonomická knihovna v Chebu

Volný výběr a studovna Hradební: barevný a černobílý tisk (max. formát A4), černobílé kopírování (max. formát A3) a skenování (formát A4) prostřednictvím centrálního tiskového systému; možnost dobití JIS karty.

Patička