Přejít k obsahu

Rešeršní služby

Rešeršní služby zajišťují vyhledávání literatury podle věcných a formálních hledisek zadaných uživatelem (tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů atd.). Výsledkem jsou soupisy záznamů dokumentů nebo jejich částí. UK poskytuje rešeršní služby podle specializace a specifických úkolů jednotlivých pracovišť ZČU pro vědecké a odborné účely. Využívá k tomu informační zdroje dostupné v UK.

  • Rešeršní služby jsou poskytovány na základě objednávek předaných při osobní návštěvě, poštou nebo prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře. Vždy musí být písemně potvrzeny.
  • V rámci rešeršních služeb je poskytována rovněž metodická pomoc uživatelům při vyhledávání v databázích.
  • Studentům jsou rešeršní služby poskytovány pouze v podobě metodické pomoci.
  • Pro zaměstnance ZČU jsou rešeršní služby bezplatné.
  • Rešerše pro odbornou veřejnost jsou účtovány podle ceníku. Služby jsou hrazeny přímou platbou proti vydání rešerše a potvrzení.

Přehled zpracovaných rešerší

Kontakty

Knihovna Bory - pro CIV, FAV, FEL, FEK, FST, FUD, NTC, R, ÚCV, UJP:

Filozofická a právnická knihovna - pro FF, FPR:

Pedagogická knihovna - pro FPE:

Knihovna zdravotnických studií - pro FZS:

Patička