Přejít k obsahu

Meziknihovní výpůjční služba

Informace o MVS pro externí žadatele

Formulář MVS pro externí žadatele - knihovny ČR

Informace o změně podmínek elektronického doručování dokumentů jsou přiloženy níže.

Informace o MVS pro uživatele UK ZČU

V případě, že dokument (kniha, článek v časopise apod.), který si uživatel potřebuje vypůjčit, není ve fondu Univerzitní knihovny ZČU ani ve fondu jiné knihovny na území města Plzně, je možné si jej vypůjčit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Pokud je dokument na území České republiky, knihovna která ho má ve svém fondu, zapůjčí tento dokument Univerzitní knihovně ZČU na omezenou dobu (cca 1 měsíc), nebo - v případě kratších dokumentů - zašle fotokopii. U tuzemských knihoven je výpůjčka zdarma, hradí se pouze poštovné.

Pokud dokument není na území České republiky, je možné podobným způsobem využít mezinárodní meziknihovní výpůjční službu (MMVS) a vypůjčit si dokument v zahraničí. Poplatek za mezinárodní výpůjčku knihy je 250,- Kč (u British Library 500,- Kč).

Mezinárodní výpůjčky knih z Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek a z Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek jsou zdarma. Výpůjčky jsou financované z projektu Prostor učení – Knihovnická informační platforma v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020. Formulář pro výpůjčky knih z Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek a z Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek ke stažení zde.

Bližší pravidla poskytování MVS a MMVS stanoví Knihovní a výpůjční řád UK ZČU. Další informace mohou podat pracovníci jednotlivých odborných knihoven:

Knihovna Bory

Filozofická a právnická knihovna

  • Hana Michalíková, MVS - pro FF i FPR, tel. 377637748 nebo 377637744, mvspra@uk.zcu.cz

Pedagogická knihovna

Knihovna zdravotnických studií

Ekonomická knihovna Cheb

Na této stránce jsou k dispozici formuláře žádostí o MVS a MMVS, ale vzhledem k tomu, že část takto poskytovaných služeb je placená (kopie článků, mezinárodní meziknihovní výpůjční služba), tj. UK ZČU za ně platí ostatním knihovnám, není možné objednávky posílat elektronicky, ale je třeba si formuláře vytisknout, dát je podepsat pracovníkovi, který má právo objednávat knihy a jiné informační zdroje, a takto je poslat výše uvedeným pracovníkům knihoven.
MVS a MMVS mohou využívat také studenti k žádostem o dokumenty, které potřebují pro vědecké a studijní potřeby (pro diplomové práce, projekty apod.). Případné platby hradí buď sami nebo mohou o zaplacení požádat katedru.

Formuláře a další informace

Patička