Přejít k obsahu

Biblioboxy

Univerzitní knihovna ZČU spolu se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje nabízí čtenářům novou službu pro rychlé vrácení půjčených dokumentů i mimo otevírací dobu těchto knihoven - biblioboxy.
Vrácení dokumentů se řídí platným Knihovním řádem příslušné knihovny. Knihy budou odepsány z konta čtenáře v průběhu následujícího pracovního dne. Pokud čtenář vrátí knihy po uplynutí výpůjční lhůty, zaplatí poplatky za pozdní vrácení při příští návštěvě knihovny.
Vrácení knih je možné zkontrolovat v katalogu pod kontem čtenáře, mailem či telefonicky v příslušné knihovně.
Pozor, do biblioboxů však není možné vracet knihy z Ekonomické knihovny v Chebu, dále pak všechny dokumenty na CD nebo DVD a objemné publikace.

Umístění jednotlivých biblioboxů:

  • Klatovská 51 (před Fakultou pedagogickou, přístup non-stop)


Zvětšit mapu

  • Sady Pětatřicátníků 14 (ve vestibulu Fakulty právnické, přístup 7.00 - 20.00 hod)


Zvětšit mapu

  • Univerzitní 22 (u vstupu do Fakulty strojní, přístup non-stop)


Zvětšit mapu

  • Bolevecká 30 (ve vstupní hale kolejí, přístup non-stop - ve večerních hodinách po domluvě na vrátnici)

  • Nádražní 9 (v horním vestibulu Hlavního nádraží ČD naproti vstupu do čekárny, přístup Po-So 3.45–23.00 hod., Ne 04:40-23:00 hod.)

Zvětšit mapu

  • Husova 60 (ve vestibulu Centrálního autobusového nádraží naproti hlavnímu vchodu, přístup 5:00–22:00 hod.)


Zvětšit mapu

Patička