Přejít k obsahu

Evidence publikační činnosti

Na základě směrnice rektora 21R/2011 "Evidence publikačních činností a dalších odborných aktivit" vyplní tvůrce nejpozději do 30 dnů od dosažení výsledku elektronický registrační formulář v systému OBD, který je přístupný na adrese obd.zcu.cz.

Univerzitní knihovna eviduje publikační činnost pracovníků Západočeské univerzity v systému ALEPH a pořizuje potřebné výstupy. Plné texty se odevzdávají v příslušných odborných knihovnách. Autor odevzdá kopii plného textu v čitelné podobě včetně viditelného stránkování. Tato kopie musí obsahovat i okopírovaný titulní list, tiráž nebo stránku s vydavatelskými údaji, tzn. ISBN nebo ISSN, název vydavatele, místo a rok vydání.

Ukládání publikačních výsledků

Byl zahájen pilotní provoz ukládání publikačních výsledků, druh výsledku J - recenzovaný odborný článek a druh výsledku D – stať (článek) ve sborníku dle open access a jejich import do Digitální knihovny ZČU.

Pilotní provoz běží od 1. prosince 2018 pro celou univerzitu. Elektronický registrační formulář v systému OBD byl rozšířen o novou funkcionalitu umožňující ověření licenční politiky nakladatele a open access publikování. Autoři v rámci pilotního provozu ukládají své publikační výsledky do systému OBD včetně elektronického plného textu, který bude následně importován do Digitální knihovny ZČU. Povinnost odevzdat papírovou podobu výsledku do knihovny je v rámci pilotního provozu zachována.

Knihovna nabízí autorům možnost školení k nové funkcionalitě. Návod a informace o ukládání publikačních výsledků naleznete v prezentacích:

V případě dotazů či zájmů o školení k nové funkcionalitě sytému OBD kontaktujte Mgr. Kristinu Rumpíkovou, kristat@uk.zcu.cz.

Kontakty

Knihovna Bory - pro CIV, FAV, FEL, FF, FST, FDU, NTC, R, ÚCV, UJP, UK

Pedagogická knihovna - pro FPE

Filozofická a právnická knihovna - pro FPR

Knihovna zdravotnických studií - pro FZS

Ekonomická knihovna Cheb - pro FEK Cheb, FEK Plzeň

Publikační činnost pracovníků či pracovišť je možné vyhledávat přímo v on-line katalogu ALEPH. Plné texty dokumentů jsou uloženy k prezenčnímu studiu v knihovnách.

Informační podpora VaVaI

Zásady hodnocení výzkumných organizací od roku 2017 schválila vláda na svém 107. zasedání ze dne 8. února 2017 a schválená Metodika hodnocení výzkumných organizací bude zaváděna postupně v následujících třech letech. Bude probíhat pravidelné každoroční hodnocení výzkumných organizací a zároveň bude zaváděno hodnocení kompletní. Od roku 2020 pak bude probíhat kompletní hodnocení v pětiletých cyklech.

Databáze pro podporu VaVaI

Patenty

Citace

ISBN

Normy

  • Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN ISO 7144
  • Úprava písemností zpracovaných textovými editory ČSN 016910
  • Korekturní znaménka pro sazbu ČSN 880410

Další informace

InCites – analytický nástroj pro hodnocení vědy a výzkumu

InCites 2.0 pracuje s daty z Web of Science ™ Core Collection. Slouží jako analytický nástroj pro zjišťování produktivity a interpretaci výsledků vědecké činnosti v akademickém i neakademickém prostředí. Umožňuje vytvářet analýzy a srovnávací výstupy v národním či mezinárodním kontextu.

InCites Analytics nabízí přístup k datovým sestavám podle vědců, organizací, regionů, vědních oborů, druhů dokumentů nebo podle poskytovatelů financování. Umožňuje vytvoření vyhledávání se zaměřením na vybrané vědní oblasti, nabízí organizaci a interpretaci výsledků v dynamických vizualizacích a jejich efektivní sdílení.

Přístup z: http://incites.thomsonreuters.com (v rámci ZČU rozsah IP adres)

Pro práci v InCites je třeba se registrovat nebo využít svého přístupu do Web of Science. V případě nejasností kontaktujte Mgr. Filipa Strycha, filip87@uk.zcu.cz.  

ResearcherID a ORCID

Prezentace „Jak vytvořit ResearcherID a ORCID“

Prezentace „Jak vytvořit ResearcherID a ORCID“ ke stažení zde (PowerPoint prezentace).

Patička