Přejít k obsahu

Projekty Univerzitní knihovny

Projekt "Prostor učení – Knihovnická informační platforma v Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020"projekt5_2

Díky projektu jsme od ledna 2017 získali přístup ke dvěma kolekcím databáze vědeckých časopisů Taylor & Francis (Social Science & Humanities Library a Science & Technoloy Library). Navíc Vám opět můžeme zdarma nabídnout mezinárodní výpůjčky knih knihoven Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek a z Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek.

Více informací o projektu naleznete na stránkách projektu.

Projekt "Česko-saská síť knihoven - Informace bez hranic"projekt(4)

Díky naší účasti na projektu sítě spolupracujících knihoven v příhraničních oblastech Česka a Saska Vám můžeme zdarma nabídnout mezinárodní výpůjčky knih z Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek a z Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek.

Více informací o projektu naleznete na stránkách projektu.

 

Projekt "SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR"projekt(3)

Díky podpoře aktivit v oblasti výzkumu a vývoje v ČR se nám také pro Vás podařilo prostřednictvím projektu SCI-INFO získat přístup do plnotextové databáze Ebsco–Academic Search Complete, k vybraným titulům Ebsco e-books a navrch ještě k vybraným titulům zahraničních odborných elektronických časopisů od vydavatelství Wiley-Blackwell.

Více informací o projektu naleznete na oficiálních stránkách projektu.


Projekt "Rozšíření informační podpory" (RIPO)projekt(1)

Pozornému oku jistě neunikly nově vzniklé prostory Univerzitní knihovny na Borech. Útulné prostředí, špičková technická podpora a k tomu ještě pořádný balík e-knih - to vše díky projektu RIPO. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Prohlédnout si, jak přístavba Knihovny Bory postupně rostla, si můžete ve fotogalerii.

Více informací o projektu naleznete na oficiálních stránkách projektu.

 

Projekt "Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory" (HSS-INFO)projekt(2)

Projekt, jehož hlavním cílem je - jak už název napovídá - zpřístupnění elektronických informačních zdrojů z oblasti humanitních a společenských věd pro výzkum a vývoj. Díky němu jsme pro Vás mohli zajistit přístup k plnotextové databázi JSTOR a k časopisům z HSS kolekcí Oxford Journals, Cambridge Journals a Sage až do 31. prosince 2018!

Více informací o projektu naleznete na oficiálních stránkách projektu.

Patička