Přejít k obsahu

Rozcestník Open Access zdrojů

OA zdroje přináší nové aktuální informace. Mohou být dobrým informačním zdrojem nejen pro seminární, ale také pro bakalářskou či diplomovou práci. Hlavní výhodou OA zdrojů je, že informace získané z OA časopisů či repozitářů jsou online zdarma.

Registry a agregátoři OA zdrojů

BASE

Bielefeld Academic Search Engine

http://www.base-search.net/about/en/

Registr akademických zdrojů s otevřeným přístupem je provozovaný Universitätsbibliothek Universität Bielefeld. Umožňuje vyhledávání v obsahu repozitářů prostřednictvím rozhraní pro jednoduché a pokročilé vyhledávání. Jedním se zajímavých způsobů vyhledávání je možnost použít multijazyčný tezaurus EUROVOC (umožňuje vyhledávací termíny přeložit do jazykových ekvivalentů v několika evropských jazycích). Vyhledávání lze omezit nejen časově, ale také místně (na zemi nebo kontinent). Prohlížet lze jednak podle druhu dokumentu nebo podle Deweyho desetinného třídění.

CORE

https://core.ac.uk/about

CORE je agregátor několika miliónů publikací z několika stovek repozitářů z celého světa, který nad získanými daty vytváří množství přidaných služeb a uživatelských aplikací. Pro běžného uživatele je zřejmě nejzajímavější součástí CORE portal, který umožňuje vyhledávání ve publikacích. Umožňuje základní a pokročilé vyhledávání. Záznamy lze filtrovat podle jazyka, roku publikování, autorů a zdrojového repozitáře.

DFAJ

Directory of Free Access Journals

http://ezb.uni-regensburg.de/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=1&lang=en&notation=all

Výběr volně dostupných titulů v rámci databáze EZB. Do elektronické knihovny je zařazeno více než 20 000 volně dostupných časopisů a elektronických dokumentů.

DOAB

Directory of Open Access Books

http://www.doabooks.org/

Registr otevřených knih zahrnuje převážně knihy vydávané akademickými nakladatelstvími. Registr umožňuje vyhledávání a prohlížení záznamů knih. Záznamy obsahují základní popisné údaje o knihách jako např. jména autorů, název, ISBN, nakladatelské údaje, jazyk, základní obsahové zařazení, také klíčová slova a abstrakt, odkaz na plný text, odkaz na místo, kde se dá koupit papírový exemplář knihy, možnost vyexportovat citaci knihy a sdílet odkaz na knihu. V části pro prohlížení podle nakladatele je také možné dohledat základní informace o nakladatelích a recenzním řízení.

DOAJ

Directory of Open Access Journals

http://www.doaj.org

Registr časopisů s otevřeným přístupem zahrnuje přes záznamy recenzovaných časopisů s otevřeným přístupem. Registr umožňuje vyhledávání a prohlížení záznamů časopisů a také vyhledávání v záznamech článků přibližně poloviny registrovaných časopisů. Záznamy obsahují základní popisné údaje o časopisech jako např. název, ISSN, nakladatelské údaje, jazyk, základní obsahové zařazení, také klíčová slova a informace o autorských poplatcích za publikování v daném časopise.

Figshare

https://figshare.com/

Všeobecný repozitář pro všechny typy publikačních výsledků v jakémkoliv formátu.

GeoRef Open Access

http://www.americangeosciences.org/georef/open-access-journalsseries

Seznam volně dostupných časopisů zaměřených na vědy o Zemi.

OAISTER

http://oaister.worldcat.org/

Prohledává volně dostupný a otevřený obsah.

OpenAIRE

https://www.openaire.eu/search/find

Registr zřízený pro potřeby projektu OpenAIRE. Zahrnuje publikace z napojených repozitářů, jež vznikly v rámci projektů financovaných ze 7. rámcového programu. Umožňuje vyhledávat podle typu dokumentu, roku vydání, podle zdrojového repozitáře, označení projektu atd.

OpenDOAR

Directory of Open Access Repositories

http://www.opendoar.org/

Registr digitálních knihoven s otevřeným přístupen je provozován University of Nottingham z Velké Británie. Zahrnuje záznamy institucionálních a oborových repozitářů a jiných typů digitálních knihoven z celého světa. Umožňuje jednoduché vyhledávání i prohlížení podle několika kritérií jako např. podle země (kontinentu), typu digitální knihovny, podle obsahového hlediska, typu dokumentu, jazyka záznamů apod.

Open Research Europe(ORE)

https://open-research-europe.ec.europa.eu

Otevřená publikační multioborová platforma Evropské komise pro publikační výstupu z projektu Horizont Europe.

Paperity

http://paperity.org/

Agregátor článků z OA časopisů.

Protocol Exchange

https://protocolexchange.researchsquare.com/

Úložiště pro sdílení experimentálních workflow a protokolů.

Protocols

https://www.protocols.io/

Platforma pro správu dat a sdílení protokolů.

Re3data

https://www.re3data.org/

Agregátor datových repozitářů.

ROAR

Registry of Open Access Repositories

http://roar.eprints.org/

Registr digitálních knihoven s otevřeným přístupem je provozován School of Electronics and Computer Science z University of Southampton z USA. Umožňuje vyhledávání a prohlížení záznamů institucionálních, oborových repozitářů a jiných digitálních knihoven. Každý záznam zahrnuje údaje o dostupnosti, o počtu záznamů, o obsahovém a časovém pokrytí atd.

ROAD

Directory of Open Access scholarly Resources

http://road.issn.org/

Registr ISSN Mezinárodního centra na podporu komunikačního a informačního sektoru UNESCO poskytuje bezplatný přístup k vědeckým OA zdrojům, kterým bylo přiděleno ISSN. Hlavním cílem registru je zajistit jednotný přístup pro různé typy on-line vědeckých zdrojů publikovaných na celém světě a informovat o jejich kvalitě.

Zenodo

https://www.zenodo.org/

Všeobecný agregátorpro data, software a repozitáře.


Repozitáře pro předregistraci


Preprintové servery


Repozitáře pro software

  • GitHub (https://github.com/): Vývojová platforma pro hostování a kontrolu kódu, správu projektů a vytváření softwaru.
  • Savannah (https://savannah.gnu.org/): Registr bezplatných projektů, které běží na bezplatných operačních systémech, se zaměřením na software GNU.
  • SourceForge (https://sourceforge.net/): Open sourceová hostitelská platforma s otevřeným kódem.
  • Launchpad (https://launchpad.net/): Platforma pro spolupráci a hostování softwaru.

Užitečné nástroje:

  • QOAM: databáze otevřených časopisů, která na základě hodnocení a zkušeností autorů přiděluje příslušným časopisům skóre
  • JANE: nástroj, který porovná abstrakt vašeho článku s databází MEDLINE a doporučí vhodné časopisy pro toto téma. Nevýhodou JANE je úzké oborové zaměření, využijí jej především autoři, kteří publikují v oborech jako je lékařství, ošetřovatelství, biologie nebo biochemie.
  • Vím, kde publikuji: soubor otázek, které vám pomohou vyhodnotit, zda se jedná o důvěryhodný časopis a můžete v něm bez obav publikovat. Vím, kde publikuji je volným překladem stránky !THINK ✓CHECK >SUBMIT.

České OA zdroje

Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni

http://dspace.zcu.cz

Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni je institucionální repozitář Západočeské univerzity, jehož primárním cílem je ukládat a neomezeně online zpřístupňovat plné texty publikační činnosti autorů ze ZČU, časopisy a sborníky vydávané na ZČU a kvalifikační práce obhájené na ZČU. Repozitář je přístupný v anglickém a českém rozhraní a obsahuje příspěvky v angličtině, češtině a slovenštině.

Digitální knihovny českých vysokých škol

https://www.dspace.cz/dspace-v-cr

Rozcestník Digitálních knihoven českých vysokých škol se systémem DSpace.

DML-CZ

Czech digital mathematics library

http://dml.cz/

Oborová digitální knihovna provozovaná Matematickým ústavem Akademie věd České Republiky zahrnuje plné texty článků, konferenčních příspěvků, monografií atp. z oboru matematiky vydané v Česku.

Theses

http://theses.cz

Český národní registr kvalifikačních prací slouží k detekci plagiátů a k vyhledávání a získávání volně dostupných plných textů kvalifikačních prací obhájených na vybraných českých a slovenských univerzitách a vysokých školách, které jsou zapojeny do stejnojmenného projektu.

NUŠL

Národní uložiště šedé literatury

http://invenio.nusl.cz/

Digitální knihovna působící na národní úrovni zahrnuje přes 100 tis. plných textů informačních zdrojů spadajících do kategorie tzv. šedé literatury z převážně technických oborů. Obsahuje především kvalifikační práce, příspěvky ze sborníků, výzkumné zprávy, výroční zprávy atd.


Zahraniční OA zdroje

Digitální knihovny kvalifikačních prací

Australia Trove – Theses

http://trove.nla.gov.au/book/result?q&l-format=Thesis

Dílčí báze digitální knihovny Australia Trove, která je provozována National Library of Australia, umožňuje volný přístup k plným textům kvalifikačních (převážně dizertačních) prací obhájených na australských univerzitách a vysokých školách.

Dissonline.de

http://dissonline.de

Multioborová digitální knihovna dizertačních a habilitačních prací, která je vytvářená Deutsche Nationalbibliothek. Obsahuje přes 80 000 volně dostupných plných textů dizertačních a habilitačních prací obhájených na německých a švýcarských univerzitách a vysokých školách. Většina zahrnutých prací je pouze v německém jazyce.

ETDs@VT

Electronic Theses and Dissertations

http://scholar.lib.vt.edu/theses/

Digitální knihovna kvalifikačních prací obhájených na Virginia Polytechnic Institute zahrnuje více než 18 000 plných textů diplomových a dizertačních prací z oblasti architektury, inženýrství, ekonomie, zemědělství, přírodních věd atd.

NDLTD

Networked Digital Library of Theses and Dissertations

http://www.ndltd.org/

Distribuovaná digitální knihovna kvalifikačních prací. Systém je udržován na základě kooperace 76 institucionálních a tří konsorciálních členů z celého světa. Obsahuje asi 190 tis. kvalifikačních pracích v různých světových jazycích (převážně v angličtině).

TEL

Thèses-EN-ligne

http://tel.archives-ouvertes.fr/

Multioborová digitální knihovna dizertačních prací provozovaná francouzským Centre pour la Communication Scientifique Directe. Obsahuje přes 17 tis. plných textů dizertačních prací převážně ve francouzském jazyce.

Oborové digitální knihovny a institucionální repozitáře

Společenské a humanitní vědy

American Memory

http://memory.loc.gov/ammem/index.html

Multimediální digitální knihovna spravovaná Library of Congress z USA zahrnuje tematicky uspořádané kolekce primárních dokumentů - textů, obrázků, map, zvukových a audiovizuálních nahrávek atd., vztahujících se k dějinám severoamerického kontinentu, především k dějinám USA.

CERN Document server

http://cdsweb.cern.ch/

Institucionální repozitář provozovaný European Organization for Nuclear Research, CERN.

Cogprints

Cognitive Sciences ePrint Archive

http://cogprints.org/

Digitální knihovna provozovaná University of Southampton zahrnuje e-printy článků, konferenční příspěvky, kvalifikační práce z psychologie, lingvistiky, filozofie a také související dokumenty z neurovědy, informatiky, biologie apod. Zahrnuje přes 3 tis. dokumentů.

EconStor

http://www.econstor.eu/

Digitální knihovna provozovaná Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften a Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft zahrnuje především výzkumné zprávy, e-printy článků, příspěvky z konferencí, kvalifikační práce, knihy a kompletní ročníky vybraných odborných periodik. Zahrnuje dokumenty z oblasti ekonomie v angličtině, němčině, ruštině atd.

ERIC

Education Resources Information Center

http://www.eric.ed.gov/

Částečně plnotextová databáze financovaná U. S. Department of Education obsahuje především dokumenty z oblasti pedagogiky (částečně i ze souvisejících oborů jako např. z oblasti školního a vysokoškolského knihovnictví). Zahrnuje různé typy dokumentů – články, výzkumné zprávy, knihy, výukové materiály, počítačové programy, kvalifikační práce atd.

Philpapers

http://philpapers.org/

Distribuovaná digitální knihovna provozovaná britským Institute of Philosophy, University of London. Zahrnuje dokumenty z různých filozofických oborů jako např. filozofie vědy, logika, etika estetika, dějiny filozofie apod.

RePec
Research Papers in Economics

http://repec.org

RePec je distribuovaný digitální archiv zaměřený na ekonomické obory. Zahrnuje e-printy (preprinty a postprinty) odborných článků, výzkumné zprávy, knihy, jednotlivé kapitoly, softwarové komponenty apod.

SSOAR
Social Science Open Access Repository

http://www.ssoar.info/

Multidisciplinární digitální knihovna, provozovaná Leibniz Institut für Sozialwissenschaften a Freie Universität Berlin, obsahuje e-printy článků, konferenční příspěvky, knihy, kvalifikační práce, výzkumné zprávy atp. ze společensko-vědních oborů – práva, filozofie, historie, filologie, teologie, sociologie, psychologie, informační vědy, politologie, ekonomie, etnografie a také dokumenty z hraničních a souvisejících oborů.

VADS
Visual Arts Data Service http://vads.ac.uk/

Digitální knihovna provozovaná londýnskou University of Creative Arts obsahuje fotografie výtvarných děl (obrazů, soch, užitého umění) rozdělené do tematických kolekcí.

Exaktní vědy, aplikované vědy, inženýrské obory

Arxiv

http://arxiv.org

Oborový repozitář pro matematiku, fyziku, techniku a inženýrství je provozován Cornell University zahrnuje přes 700 tis. e-printů článků, výzkumných zpráv atd.

IEEE Explore

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore

Digitální knihovna s obsahem 3 mil. volně dostupných dokumentů z oblasti inženýrství a technologie.

OSTI

Office of Scientific & Technical Information

http://www.osti.gov/collections.html

Digitální knihovna zřizovaná U. S. Department of Energy zahrnuje e-printy článků, patenty, konferenční příspěvky, výzkumné zprávy, softwarové aplikace apod. z oblasti energetiky a obecně z technických oborů.

Medicína, zdravotnické obory

Biomed Central

http://www.biomedcentral.com/

Digitální knihovna stejnojmenného vydavatele, zahrnuje plné texty článků 220 časopisů z oboru biologie a biomedicíny.

German Medical Science

http://www.egms.de/dynamic/en/index.htm

Digitální knihovna provozovaná Asociací vědeckých lékařských společností v Německu ve spolupráci s Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI a Deutsche Zentralbibliothek für Medizin. Zahrnuje převážně e-printy článků a konferenční příspěvky z oblasti biomedicíny a příbuzných věd. Obsahuje dokumenty v angličtině a němčině.


Pubmed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

Částečně plnotextová databáze provozovaná U. S. National Institutes of Health. Zpřístupňuje e-printy článků, příspěvky z konferencí, zprávy apod. Zahrnuje dokumenty s retrospektivou od roku 1990 z oboru biologie, biomedicíny, biochemie atd.

Vyhledávače a citační rejstříky

CiteSeerX

http://citeseer.ist.psu.edu

Citační databáze pro zdroje s otevřeným přístupem, která je provozovaná Pennsylvania State University, indexuje informační zdroje především z oborů informační a počítačové vědy. Umožňuje sledovat citační vazby a prohlížet seznam referencí. V případě přímé dostupnosti citovaného dokumentu umožní okamžitý přístup v podobě odkazu.

Seznam open access literatury naleznete zde.

Patička