Přejít k obsahu

Otevřené vzdělávací zdroje

OVZOVZ jsou volně přístupné dokumenty, média, kurzy, modely či software využívané k výuce, učení, hodnocení a výzkumné účely. V dnešním digitálním světě se stávají hlavním studijním materiálem díky neplacenému přístupu, volnému přístupu, používání, adaptaci a šíření. Díky snížení finančních nároků na studium a možnosti přizpůsobit materiály potřebám studentů, lze dosáhnout lepších výsledků a tím i studenty lépe motivovat.

Otevřené vzdělávání

Otevřené vzdělávání má za úkol odstranit překážky ve vzdělávání. Důležitou roli zde hraje transformace vzdělávání, při které se mění výukové metody a postupy, a volné zpřístupnění obsahu a dat pro jejich další využití.

Na konferenci otevřeného vzdělávání v roce 2007 byla přijata tzv. Kapská deklarace otevřeného vzdělávání, která sdružuje organizace i jednotlivce z vědecké, institucionální, neziskové a soukromé oblasti. V České republice vznikla 9. června 2015 díky iniciativě EDUin Aliance pro otevřené vzdělávání. Členské organizace zabývající se otevřeným vzděláváním vytvořili a podepsali Chartu otevřeného vzdělávání, jejíž součástí jsou např. tyto body:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny)
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva
  • prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie spolupráce se státní správou při podpoře podmínek pro otevřené vzdělávání

Otevřené odznaky

Otevřený odznak je druhem digitálního odznaku, který je dokladem uznaných on-line úspěchů a dovedností. Digitální odznak může vydat kdokoliv (vzdělávací instituce, pracoviště, organizace) a to komukoliv, kdo splní požadavky, úkoly či kurzy v on-line prostředí. Tyto digitální odznaky pak mohou být sdíleny v on-line (i jiném) prostoru jako jsou blogy, webové stránky, sociální sítě či v životopise. Udělení digitálního odznaku motivuje uživatele spolupracovat, plnit úkoly, získávat zkušenosti a nabízí alternativu k formálnímu hodnocení a akreditaci. Otevřené (digitální) odznaky vznikly díky společnému projektu MacArthur Foundation, HASTAC a Mozilly. Mozilla navíc vybudovala systém infrastruktury digitálních odznaků Mozilla Open Badges, který využívá otevřený software a zdrojový kód, díky čemuž může odznaky využívat kdokoliv.

Více informací o otevřeném vzdělávání naleznete na:

Patička