Přejít k obsahu

Article Processing Charge

Article Processing Charge neboli publikační poplatky hradí vydavateli časopisu náklady spojené s publikováním (recenzní řízení, tisk barevných obrázků) a nahrazují "klasický" model přeplatného časopisu. Částky APC se mohou lišit v závislosti na oboru či prestiži vydavatele a pohybují se v řádech stovek až tisíců EUR/USD. O tom, zda vydavatel požaduje zaplacení APC, by měl být autor vždy informován prostřednictvím webu nebo po kontaktu s redakcí.

OA časopisy vydávané státními institucemi, odbornými společnostmi, státními výzkumnými úřady často tento poplatek nepožadují nebo jej hradí z členských příspěvků (tento typ OA nazýváme platinum open access). Svým autorům instituce často také zřizují fond na podporu publikování, kdy jsou APC za autora hrazeny plně nebo platí alespoň část nákladů. Příkladem je projekt SCOAP3.

Řada vydavatelů umožňuje autorům volbu mezi předplaceným modelem, kdy náklady hradí instituce autora,  a hybridním modelem (odkaz na stránku "Open Access literatura"), kdy náklady hradí autor. V důsledku toho však často dochází k situacím, že jsou náklady na články hrazeny dvakrát, tj. jednou ve formě předplatného časopisu nebo databáze, která jej zpřístupňuje a podruhé ve formě APC za publikování článku. Nakladatelé pak často institucím nabízejí tzv. offseting, tedy slevy a vouchery na publikování, aby se zabránilo dvojitým platbám (double dipping).

Vydavatel

Odkaz na seznam časopisů

American Chemical Society

seznam časopisů:

http://pubs.acs.org/action/showPublications?display=journals

informace o APC:

http://acsopenaccess.org/wp-content/uploads/author-choice-pricing.pdf

AIP_Publishing

http://aip.scitation.org/

American Physical Society

https://journals.aps.org/about

BRILL

seznam všech časopisů:

https://brill.com/browse?et=journal&level=parent&pageSize=10&sort=datedescending

informace o APC a OA:

http://www.brill.com/about/open-access/brill-open-authors

Cambridge University Press

seznam všech časopisů:

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals

gold a hybrid OA:

https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/open-access-journals/gold-open-access-journals

De Gruyter

seznam časopisů:

https://www.degruyter.com/browse?authorCount=5&pageSize=10&publisher=VER&searchTitles=true&sort=datedescending&type_0=journals

informace o OA:

degruyter.com/openaccess

DOAJ

https://doaj.org/

Elsevier

https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/pricing

Emerald

seznam časopisů:

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals_index.htm

informace o OA:

http://www.emeraldgrouppublishing.com/openaccess.htm

Hindawi

seznam časopisů:

https://www.hindawi.com/journals/

informace o APC:

https://www.hindawi.com/about.apcs/

IOP Science

seznam časopisů:

https://iopscience.iop.org/journalList

informace o APC:

https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/paying-for-open-access/

MDPI

informace o APC:

https://www.mdpi.com/apc

ZČU je součástí Institutional Open Access Program, který autorům zajišťuje slevu na APC.

MIT Press

seznam časopisů:

https://www.mitpressjournals.org/action/showPublications

Nature

seznam časopisů s informací o APC:

http://www.nature.com/openresearch/publishing-with-npg/nature-journals/

Oxford University Press

seznam časopisů:

https://academic.oup.com/journals/pages/journals_a_to_z

informace o APC:

https://academic.oup.com/journals/pages/open_access

Palgrave

seznam časopisů s informací o APC:

http://www.nature.com/openresearch/palgrave-journals/

informace o OA:

http://www.palgrave.com/gp/journal-authors/open-access-in-palgrave-macmillan-journals/10777204

PLoS

seznam časopisů s informací o APC:

http://collections.plos.org/s/finances-for-special-collections

The Royal Society

seznam časopisů:

https://royalsociety.org/journals/

informace o APC:

https://royalsociety.org/journals/authors/open-access/

RSC

seznam časopisů:

http://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/journals-a-z/

informace o OA:

https://www.rsc.org/journals-books-databases/open-access/

SAGE Publications

seznam časopisů:

http://journals.sagepub.com/action/showPublications?category=

seznam časopisů s APC:

https://us.sagepub.com/en-us/nam/pure-gold-open-access-journals

hybridní časopisy:

https://us.sagepub.com/en-us/nam/sage-choice-journal-and-pricing-exceptions

Springer

seznam časopisů s APC:

https://www.springernature.com/gp/librarians/licensing/journals-price-list

Taylor & Francis

seznam časopisů:

http://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals

informace o APC:

https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-open-access/open-access-cost-finder/?category=all&journal=all&fulloa=1&openselect=1&notavailable=1&numberofresultsperpage=50&pagenumber=1

Wiley

seznam časopisů:

http://www.wileyopenaccess.com/view/journals.html

informace o APC:

https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/licensing-open-access/open-access/article-publication-charges.html

Wolters Kluwer

seznam časopisů:

http://wkauthorservices.editage.com/open-access/hybrid.html?top=&PlacementPage:hybrid-open-access-header&PlacementButton/Link:hybrid

informace o APC:

http://www.wkopenhealth.com/journals.php

Nenašli jste nakladatele, u kterého chce publikovat? Nevíte, jaký publikační poplatek vybírá Váš OA časopis? Obraťte se na PhDr. Miroslavu Minczérovou pourova@uk.zcu.cz.

Patička