Přejít k obsahu

ZČU se přihlásila k otevřeného přístupu

Ve středu 11. listopadu 2015 podepsala Západočeská univerzita v Plzni Berlínskou deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách. V souladu s tímto závazkem pracuje na rozšíření otevřeného digitálního úložiště pro sdílení výsledků vědy a výzkumu.

Ve dnech 19. do 25. října se u nás v knihovně konal již tradiční Open Access Week – Týden otevřeného přístupu. Univerzita v rámci zapojení do této mezinárodní propagační akce upozornila na svoji digitální knihovnu a na možnosti zajištění otevřeného přístupu k publikovaným výsledkům vědy a výzkumu. V návaznosti na Open Access Week podepsal prorektor ZČU pro výzkum a vývoj Tomáš Kaiser Berlínskou deklaraci o otevřeném přístupu. Západočeská univerzita v Plzni se tak připojila k ostatním vědeckým pracovištím v České republice i ve světě, která se rozhodla přihlásit k principům Open Access, a stala se 527. signatářem deklarace.

Berlínská deklarace reaguje na výzvy internetu jako média, které radikálně změnilo podobu organizace a šíření znalostí. Deklarace je vyjádřením vize celosvětové, všeobecně přístupné vědomostní základny, založené na transparentním a udržitelném využití internetu.

„Přijetím Berlínské deklarace jsme se zavázali usilovat o to, aby výsledky výzkumu podpořeného z veřejných prostředků byly také v maximální možné míře veřejně dostupné, samozřejmě při plném respektu k zákonným právům vydavatelů. V souladu s tímto závazkem pracujeme na rozšíření využití otevřené digitální knihovny pro sdílení výzkumných výsledků,“ uvedl prorektor Kaiser.

Plné znění Berlínské deklarace je k dispozici na http://www.akvs.cz/komise/berlinska-deklarace.html.

Vaše knihovna


25.11.15
Zpět na seznam aktualit

Patička