Přejít k obsahu


Západočeská univerzita v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s právními předpisy upravujícími právo duševního vlastnictví a dalšími právními předpisy upravujícími povinnosti ZČU v oblasti zveřejňování údajů zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce.

Dostupnost kvalifikačních prací

Pro čtenáře jsou k dispozici čtyři možnosti vyhledávání:

  • v Digitální knihovně - k dispozici jsou v Digitální knihovně plné texty bakalářských, diplomových, disertačních a výběrově také rigorózních prací obhájených na Západočeské univerzitě v Plzni od roku 2012. Disertační práce jsou zahrnuty v komunitě Publikační činnost, všechny ostatní kvalifikační práce naleznete v komunitě Vysokoškolské kvalifikační práce.
  • v databázi FPE - pokud čtenář hledá DP (BP) obhájené na Fakultě pedagogické v letech 1992-2001

Právnická knihovna shromažďuje do knihovnického katalogu Aleph diplomové práce od akademického roku 1997-98, bakalářské od akademického roku 1998-99.

Informace ke kvalifikačním pracím

Směrnice a návody

Citace

Norma je k dispozici k prezenčnímu studiu v půjčovnách a studovnách Univerzitní knihovny a v Knihovně Bory také v online verzi.

Nástroj pro vytváření, správu a sdílení citací.

Normy

  • Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN ISO 7144
  • Úprava písemností zpracovaných textovými editory ČSN 016910
  • Korekturní znaménka pro sazbu ČSN 880410

Prezentace

  • Pepina - krátký film o úskalích plagiátorství

Patička