Přejít k obsahu

Katalogy

SUMMON

S naším discovery systémem SUMMON prohledáváte z jednoho místa naše předplacené databáze, časopisy, e-knihy, digitální knihovnu i knihovní katalog!

On-line katalog ALEPH

Knihovní systém Aleph umožňuje vyhledávat dokumenty ve fondu Univerzitní knihovny.

Uživatel má přístup do svého čtenářského konta a může sledovat stav svých výpůjček a rezervací nebo prodlužovat své výpůjčky.

Od 1. března 2021 slouží on-line katalog rovněž k předběžnému objednávání knih v rámci opatření v boji s nemocí Covid.

Podrobné informace o tom, jak s knihovním systémem Aleph pracovat a jak v něm vyhledávat, najdete v této prezentaci.

Literatura je ve volném výběru knihovny řazena do jednotlivých třídníků podle oborů (viz schéma).

COMDAT

Naskenový jmenný katalog starších knih z Pedagogické knihovny.

Databáze diplomových prací FPE

Bibliografická databáze se záznamy kvalifikačních prací Fakulty pedagogické z let 1992-2001.

OBD

Databáze publikační činnosti pracovníků ZČU.

Patička