Přejít k obsahu

Časté dotazy


Všeobecné dotazy

Jaká je otevírací doba knihovny?

Otevírací doba knihoven a studoven se liší. Otevírací dobu konkrétní knihovny nebo studovny najdete v odkazu otevírací doba.

Může student nebo vyučující požádat o doplnění fondu knihovny?
Ano! Prostřednictvím webového formuláře návrh na zakoupení literatury.

Ukončuji studium a potřebuji od knihovny potvrdit výstupní list - mohu ho poslat poštou?
Ne! Pro potvrzení se musíte dostavit osobně. Pokud nemáte vůči knihovně žádné závazky, dostanete potvrzení na každém pracovišti Univerzitní knihovny.

Co mám dělat, když ztratím JIS kartu?
Ztrátu nahlaste v knihovně, aby nemohlo dojít ke zneužití. Po zařízení nové JIS karty tuto změnu opět nahlaste v knihovně a váš čtenářský účet bude znovu aktivován.

Co mám dělat, když zapomenu heslo do on-line katalogu?

Heslo do on-line katalogu je stejné jako Vaše heslo k Orion kontu. V případě, že jste ho zapomněli, obraťte se na pracovníky Help desku.

Registrace uživatelů

Chci se stát čtenářem UK ZČU - co pro to musím udělat?
Musíte si přinést platný průkaz totožnosti, průkaz JIS případně Výkaz o studiu (studenti doplňujícího a rozšiřujícího studia) a vyplnit registrační kartu. Registrace je zdarma.

Mohu se stát uživatelem knihovny, i když nejsem studentem ani zaměstnancem ZČU?
Můžete! K registraci s sebou potřebujete platný průkaz totožnosti, vyplnit registrační kartu a zaplatit registrační poplatek ve výši 100,- Kč/rok. Absolventům Západočeské univerzity v Plzni, kteří jsou členy Klubu absolventů, nabízíme registraci zdarma (bez registračního poplatku 100,00 Kč).

Výpůjčky

Na jak dlouho si mohu půjčit knihy?

Výpůjční lhůta knih Vám bude sdělena u výpůjčního pultu při půjčování knih. Knihy označené ve spodní části hřbetu žlutým pruhem je možné si půjčit pouze přes noc. Knihy označené na stejném místě červeným pruhem jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu ve studovně. Pravidla pro půjčování naleznete zde.

Jak si mohu výpůjčky prodloužit?
Výpůjčky si můžete prodloužit prostřednictvím svého konta v knihovním systému Aleph (ID i PIN Vám byly sděleny při registraci), mailem či telefonicky na konkrétních adresách a telefonních číslech. Pokud je u výpůjček dluh z prodlení, pak je nutné knihy prodloužit osobně v dílčí knihovně.
Nově máte možnost si v online katalogu Aleph své výpůjčky prodlužovat kolikrát chcete, až do dosažení maximální povolené výpůjční doby, tj. zpravidla trojnásobek výpůjční lhůty:

  • Knihy s výpůjční lhůtou na měsíc do 93 dnů od výpůjčky.
  • Knihy s výpůjčním statusem na 14 dní do 42 dnů.
  • Knihy s výpůjčním statusem na týden do 21 dne.
  • Knihy se statusem na semestr, si můžete prodloužit před ukončením výpůjční lhůty na další semestr.

Ovšem stále platí pravidlo, že knihu je možné prodloužit pokud:

  • ji nepožaduje další čtenář
  • neuplynula výpůjční lhůta
  • nedlužíte knihovně poplatky (penále, registrace, aj.)

Nejde mi po přihlášení na své konto prodloužit výpůjčka.
Na dokument čekají další čtenáři, který jej mají rezervovaný nebo je výpůjčka v prodlení. Kontaktujte příslušnou knihovnu.

Jak si mohu knihy zarezervovat?
Knihy si můžete rezervovat prostřednictvím svého konta v knihovním systému Aleph (pro přihlášení platí login a heslo, které Vám bylo přiděleno v rámci sítě Orion) nebo osobní návštěvou v některé z odborných knihoven či studoven. Rezervaci je možné provést pouze když jsou všechny exempláře vypůjčené.

Je možné si půjčit diplomovou práci?
Diplomové práce se půjčují na základě vypsané žádanky pouze prezenčně v prostorách knihovny, ve které jsou práce uloženy. Konkrétní uložení prací zjistíte v katalogu knihovny v poli "Sbírka".

Mohu si půjčit normy?
Normy se půjčují pouze prezenčně.

Mohu vrátit své výpůjčky poštou?
Ne! Knihy je potřeba vrátit osobně.

Poplatky

Zapomněl(a) jsem vrátit knihu, kolik budu platit?
Poplatek z prodlení je v souladu s Knihovním řádem a ceníkem Univerzitní knihovny ZČU - stanoven ve výši 1,- Kč za pracovní den. Za každou upomínku se platí sankční poplatek 100,- Kč.

Ztratil(a) jsem knihu, jak ji mám nahradit?
Pro získání informací o způsobech náhrady ztracené nebo zničené knihy doporučuji kontaktovat přímo pracovníky výpůjčního protokolu příslušné knihovny.

Jak mohu zaslat peníze, které dlužím knihovně?

Dlužnou částku je možné zaslat na účet knihovny. Číslo účtu a variabilní symbol konkrétní dílčí knihovny Vám sdělí pracovník Výpůjčního protokolu.

Služby

Potřebuji knihu (článek z časopisu), kterou ve fondu nemáte. Je možné ji získat z jiné knihovny?
Ano! Univerzitní knihovna poskytuje svým uživatelům službu MVS (Meziknihovní výpůjční služba je většinou zdarma). Knihu Vám můžeme dodat i ze zahraničí (MMVS - Tato služba je však zpoplatněna). Pro co nejrychlejší vyřízení Vaší žádosti o výpůjčku knihy či článku z jiné knihovny, kontaktujte pověřeného pracovníka příslušné knihovny.

Mohu v knihovně kopírovat, tisknout, skenovat, pořídit digitální fotogafie?
Ano! Pro tisknutí je nutné být přihlášený přes svůj přístup k univerzitní počítačové síti a zároveň mít složené peníze na finanční konto určené ke kopírování a tisknutí. Minimální vklad je 50,- Kč. Složit jej můžete u výpůjčního pultu v kterékoliv odborné knihovně nebo studovně ZČU, na CIV nebo v menze. Kopírovat můžete po vložení částky.

Mohu zaplatit kopírování nebo tisk z peněz vložených v Menze?
Ano! Nevyčerpané peníze budou vráceny při odevzdání JIS karty na Help desk po ukončení studia.

Jsem studentem ZČU. Mohu v knihovně používat vlastní notebook? Je možné se připojit k počítačové síti?
Ano! Návod pro správný přístup do univerzitní počítačové sítě je zde nebo potřebné informace podají na Help desk 377 638 888.

Patička