Přejít k obsahu

Elektronické informační zdroje na ZČU

Pro studenty, akademické a vědecké pracovníky ZČU jsou k dispozici odborné elektronické informační zdroje (EIZ). Přístup k licencovaným zdrojům je umožněn ze všech počítačů na ZČU a k většině z nich je umožněn i vzdálený přístup uživatelů (s Orion kontem) po autentizaci prostřednictvím technologie Shibboleth. Podrobnější informace o přístupu naleznete v popisu jednotlivých databází.

Vstupem do cílového e-zdroje uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Pravidla pro využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ):

symbol-plus Pravidla pro využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ)

Databáze:

E-časopisy:

Poznámka: Od roku 2019 je ukončen přístup k e-časopisům HSS kolekce Cambridge Journals Online a Oxford Journals, ale přístup k plným textům z ročníků 2010-2018 nadále trvá (Cambridge Journals Online - kolekce HSS (e-only) / Oxford Journals - kolekce HSS (e-only)).


Hledej v SUMMON – informační zdroje ZČU z jednoho místa
(e-časopisy, e-knihy, kvalifikační práce, tištěné knihy a časopisy)

CEL-badge_CZ-plny

  • ProQuest STM Package - přístup je realizován z projektu STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (CZ.1.05/3.2.00/12.0232) spolufinancovaný z OP VaVpI
  • Ebsco - Academic Search Complete, Central & Eastern European Academic Source - přístup je realizován z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI
  • Ebsco eBooks - přístup je realizován z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI. (seznam dostupných titulů, manuál ke stahování e-knih v rozhraní EBSCOhost)
  • Wiley Online Library (STM Collection) - přístup je realizován z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI. (seznam dostupných titulů)
  • Nursing @Ovid - přístup je realizován z projektu MEDINFO (CZ.1.05/3.2.00/12.0225) spolufinancovaný z OP VaVpI. Na webových stránkách MEDINFO, v sekci pro uživatele, naleznete odkazy na pomůcky a tutoriály pro vyhledávání k jednotlivých EIZ.
  • IEEE Xplore, ACM Digital Library - přístup je realizován z projektu INFO4TECH - Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (CZ.1.05/3.2.00/12.0226 spolufinancovaný z OP VaVpI

Patička